ul. Św. Rocha 4, 62-052 Komorniki Poznań, woj. wielkopolskie

Formularz (ankieta)

Dane kontaktowe Klienta

Waga kontrolna Checkweigher

1.

Taśmociąg podający Klienta

a.

wysokość od posadzki do powierzchni taśmy [mm]

b.

prędkość taśmy [m/min. lub m/s]

c.

szerokość taśmy [mm]

d.

średnica rolki wylotowej (na styku z zestawem wagowym) [mm]

Taśmociąg Klienta na odbiorze z wagi dynamicznej

a.

średnica rolki odbierającej (na styku z zestawem wagowym) [mm]

2.

Standardowy zestaw wagi dynamicznej złożony ma być z

a.

podajnika przedwagowego, wagowego i zawagowego, z wyrzutnikiem

b.

inna kombinacja

3.

Czy produkty dobre przejmuje taśmociąg Klienta?

4.

Kierunek transportu produktów

5.

Oczekiwana wydajność linii (szt./min.)

6.

Rodzaj taśmy

7.

Rodzaj produktu

8.

Kształt produktu

9.

Masa ważonego produktu [g]

10.

Oczekiwana dokładność ważenia [g]

11.

Wymiary produktu z opakowaniem (wymiary minimalne) [mm]

a.

długość

b.

szerokość

c.

wysokość

d.

średnica

12.

Wymiary produktu z opakowaniem (wymiary maksymalne) [mm]

a.

długość

b.

szerokość

c.

wysokość

d.

średnica

13.

Temperatura produktu [°C]

14.

Czy między produktami jest stały odstęp

15.

Minimalny odstęp między produktami [mm]

16.

Ułożenie produktu na linii dłuższym bokiem

17.

Wyrzutnik dla produktów niedoważonych

18.

Wyrzutnik dla produktów przeważonych

19.

Wyrzut produktu z taśmy (poprzecznie)

20.

Odbiór produktów odrzuconych

21.

Wyrzut produktu z taśmy (poprzecznie)

22.

Rodzaj posadzki

23.

Ilość miejsca w linii na montaż wagi [mm]

24.

Czy do zestawu wagowego będzie dostęp z obu stron linii czy będzie ograniczenie np. ścianą?

25.

Dostępna głębokość zabudowy [mm]

26.

Materiał konstrukcyjny wagi

27.

Czy waga dynamiczna ma być podłączona do komputera nadrzędnego PC?

28.

Sygnalizacja świetlna/dźwiękowa

29.

Czy istnieje dostęp do instalacji sprężonego powietrza?

30.

Parametry środowiska pracy

a.

duża wilgotność

b.

wibracje podłogi

c.

zapylenie

d.

przeciągi

31.

Czy waga ma być legalizowana?

32.

Inne uwagi, szczególne wymagania

Uwaga część pytań może pozostać bez odpowiedzi, ew. dopisać nie dotyczy.

Potwierdzenie przesłanej ankiety zostanie dostarczone na podany w formularzu adres email.